Die eksamenwerkswinkel behels ...

Finale afronding vir die akteseksamen

Dit is ‘n een-dag-werkswinkel kort voor die eksamen wat op die behandeling van ou eksamenvraestelle fokus.

Die doel van die werkswinkel is om jou opstelvaardighede te verbeter, jou vrae te beantwoord en jou vir die eksamen af te rond.

Die werkswinkel is nie om jou op hoogte van aktepraktyk te bring nie. Dit sal vir jou die beste waarde bied indien jy reeds voldoende vir die eksamen voorberei het, hetsy deur middel van ons Selfstudie Aktekursus of deur ons Bywoningskursus in Aktepraktyk.

Wie behoort by te woon?

Hierdie werkswinkel sal ideaal vir jou wees indien:

  • Jy reeds vir die eksamen voorberei het,
    maar steeds onseker is oor die opstel van dokumente en ander aspekte van die werk.
  • Jy voorheen die eksamen geskryf het maar onsuksesvol was.
  • Jy voorheen vir die eksamen voorberei het, maar nie kon gaan skryf nie.
  • Jy finale bevestiging wil hê of jy voldoende vir die eksamen voorberei is.

Enige persoon mag hierdie werkswinkel bywoon, hetsy jy met hulp van een van ons kursusse voorberei het al dan nie.

Is dié werkswinkel noodsaaklik?

Nee. Dit is wel ‘n addisionele hulpmiddel vir diegene wat nog onseker is en verdere begeleiding nodig het.

Korting vir studente op ons databasis

Ons bied ‘n korting van R600 aan indien jy op ons databasis geregistreer is, met ander woorde jy reeds vir ons Selfstudie Aktekursus ingeskryf het of ons Bywoningskursus in Aktepraktyk bygewoon het.

Datums en plekke vir werkswinkels

Sien die datums en plekke in registreer.

R1,290 vir kliënte op ons databasis

R1,890 vir nie-kliënte

Registreer

Die 2012 brosjure is nog nie beskikbaar nie. Inligting op ons webblad is volledig en op datum.