Die derde seminaar in hierdie gewilde reeks

Gawie le Roux oor
Koopooreenkomste

Praktiese toepassing: Die voetstootsklousule

Agtergrond

  • Meer as 80% van eiendomme wat in Suid-Afrika verkoop word, is gebruikte eiendomme,
  • wat transaksies tussen privaat individue verteenwoordig,
  • wat nie aan die bepalings van die Wet op Verbruikersbeskerming onderhewig is nie, wat beteken dat
  • die meeste verkopers steeds op die beskerming van die voetstootsbeding geregtig is.

Ongelukkig word baie verkopers van hulle gemeenregtelike reg om op hierdie broodnodige beskerming teen verborge gebreke te reken, ontneem deur swak opgestelde ooreenkomste van eiendomsagente en die sogenaamde "property condition report" wat daaraan geheg word.

Die voetstootsbeding bestaan nie in isolasie nie. Dit is ’n baie ou gemeenregtelike "teenmiddel" waarvan die enigste doel is om die uitwerking van die gemeenregtelike waarborg van ’n verkoper teen verborge gebreke in die verkoopte eiendom teen te werk.

Inhoud van die seminaar

Die inhoud van die seminaar is gebaseer op die gemeenregtelike beginsels waar op die voetstootsklousule berus, soos meer onlangs deur ons howe ontwikkel en bevestig. Sien die seminaarinhoud hier.

Wie behoort by te woon?

Transportbesorgers, litigasieprokureurs en eiendomspraktisyns wat hulle kennis rakende die oorsprong, doel, regsgevolge, omvang en toepassing van die voetstootsklousule wil opskerp.

Bywoning van die vorige seminare in hierdie reeks is nie ‘n voorvereiste om voordeel uit hierdie seminaar te trek nie.

Omvattende notas

Elke persoon wat bywoon ontvang ‘n goed nagevorste en omvattende stel notas wat in die praktyk as ‘n naslaanbron gebruik kan word.

Taalvoorkeur en addisionele notas

  • Jy sal ‘n stel notas ontvang in die taal van jou keuse soos aangedui op die registrasievorm.
  • Dit beteken dat jy ‘n Afrikaanse seminaar met Engelse notas kan bywoon, of omgekeerd.
  • Jy kan ook ‘n addisionele stel notas in Engels of Afrikaans teen R190 aankoop.

Vorige seminare in hierdie reeks

Die volgende twee seminare was vroeër in Engels aangebied:

  • Part 1. Underlying legal principles. How to avoid the pitfalls that may end up in claims of professional negligence, a prerequisite to the effective drafting and evaluation of Agreements of Sale.
  • Part 2. Practical application: specific clauses. Three contentious clauses: Offer and Acceptance, Method of Payment including the issue of ‘rouwkoop’, and Suspensive Conditions.

Notas van hierdie twee seminare kan hier bestel word.

Aanbieder - Gawie le Roux

Gawie le Roux is ’n prokureur, aktebesorger en entrepreneur. Hy is die direkteur van die Sentrum vir Aktepraktyk en sy susterentiteit, die Sentrum vir Regsvoldoening. Hy het homself sedert 1994 gevestig as ’n verskaffer van opleiding vir die regsprofessie deur sy Selfstudie Aktekursus en die lesings wat hy op verskeie plekke dwarsdeur die land lewer om prokureurs en kandidaatprokureurs vir die eksamen in transportbesorging voor te berei.

’n Suksesvolle kursus om kandidate vir die notariële eksamen voor te berei, die Kursus in Notariële Praktyk, is ook onder sy leiding ontwikkel.

Die seminaarreeks oor die verkoopooreenkoms, “Agreements of Sale”, is ’n nuwe inisiatief van Gawie wat baie gewild blyk te wees onder prokureurs, aktebesorgers, eiendomsagente en algemene eiendomspraktisyns.

Gawie is ook ’n aktiewe belegger in die eiendomsmark – in sy persoonlike hoedanigheid en ook as besturende direkteur van twee privaat beleggingsmaatskappye.

 

 

 

 

 

Datums en plekke

Bloemfontein Afrikaans 21 Oktober
George Afrikaans 24 Oktober
Port Elizabeth Engels 25 Oktober
Oos-Londen Engels 26 Oktober
Durban Engels 1 November
Kaapstad Engels 2 November
Kaapstad Afrikaans 3 November
Pretoria Engels 8 November
Pretoria Afrikaans 9 November
Johannesburg Engels 11 November
Registreer

Pryse

R1,790 of
R1,590 vir vroeë registrasie*; of
R1,390 vir baie vroeë registrasie*
10% afslag op elk van die bogenoemde prys vlakke vir twee of meer mense van dieselfde firma of maatskappy
*Afsny datums vir vroeë pryse op die registrasie blad

Registreer

Half-dag seminaar

Registrasie: 08:00 - 08:30
Sessie 1: 08:30 - 10:30
Tee breek: 10:30 - 11:00
Sessie 2: 11:00 - 13:00

Gawie le Roux
Gawie le Roux
Aanbieder

Frequently asked questions

Why a series of seminars?The topic is huge and cannot be presented in a morning or even a full day. This seminar will therefore be offered as a series over a period of five years, Deo volente, one or two per annum.


Would conveyancers and attorneys benefit from attending?The theoretical aspects of the agreement of sale for immovable property form a very small part of the syllabus for the conveyancing exam, where the emphasis is on the transfer procedure and the drafting of documents for the deeds registry. Furthermore, candidates are expected to have acquired the necessary knowledge of and skills in the drafting of contracts in the course of their university studies and in preparation for the admittance exam. The aim of this series of seminars is to transfer the minimum theoretical and practical skills required to draft a standard agreement of sale properly and with confidence.


Can I attend this second seminar without having attended the first?Yes, you can. You will still benefit from it because it is fairly independent from the first. Though the first seminar dealt with much needed theoretical background regarding the “general underlying legal principles” pertaining to agreements of sale, this seminar and those to follow are much more practical and focusses on selected clauses in an agreement of sale. However, to derive full benefit from the following and subsequent seminars, one would be well advised to attend the first seminar whenever it is repeated in future.


Would people other than conveyancers and attorneys benefit from this seminar?Yes, undoubtedly, because there are various property practitioners who deal with the drafting and interpretation of agreements of sale on a daily basis. These practitioners include estate agents, property portfolio managers, officials at banks and financial institutions, property investors, and property management and letting agents. The content is both academic and practical, but then agreements of sale have both an academic and a practical side to them. Anyone who has a serious interest in property should benefit from attending this seminar.