Die volgende praktykshandleidings is beskikbaar

New conveyancing procedures in terms of SPLUMA

Sep 2016

Complete Compilation and Index to Registrars Conference Resolutions

2014 - 2016 Uitgawe

Gawie le Roux on
Agreements of Sale
Practical application: specific clauses (Part 2)

Junie 2015

Gawie le Roux on
Agreements of Sale
Underlying legal principles (Part 1)

Maart 2014

Gawie le Roux, Erinda Frantzen and others on Consolidation of Properties

Mei 2014

Deeltitels: onderverdeling, konsolidasies, uitbreidings, ens.

Jan 2013

Gewysigde regulasies kragtens die Wet op Deeltitels

Nov 2011

Opstel van eiendomskontrakte
in ooreenstemming met die Verbruikersbeskermingswet

Nov 2011

Transportbesorging en die
nuwe Maatskappywet

Junie 2011

Eiendomstransaksies en die Verbruikersbeskermingswet

Mei/Junie 2011

Wysigings aan die Wet op Deeltitels en die Akteswet

Okt/ Nov 2010