Die volgende praktykshandleidings is beskikbaar

Gawie le Roux oor Koopooreenkomste

April 2018

Gawie le Roux oor Koopooreenkomste
Praktiese toepassing:
Die voetstootsklousule

Oct 2016

New conveyancing procedures in terms of SPLUMA

Sep 2016

Complete Compilation and Index to Registrars Conference Resolutions

2014 - 2016 Uitgawe

Gawie le Roux, Erinda Frantzen and others on Consolidation of Properties

Mei 2014

Deeltitels: onderverdeling, konsolidasies, uitbreidings, ens.

Jan 2013

Gewysigde regulasies kragtens die Wet op Deeltitels

Nov 2011

Opstel van eiendomskontrakte
in ooreenstemming met die Verbruikersbeskermingswet

Nov 2011

Transportbesorging en die
nuwe Maatskappywet

Junie 2011

Eiendomstransaksies en die Verbruikersbeskermingswet

Mei/Junie 2011

Wysigings aan die Wet op Deeltitels en die Akteswet

Okt/ Nov 2010