Die kursus in notariële praktyk behels...

Twee tipes kursusse

‘n Bywoningskursus in notariële praktyk vir diegene wat graag studieleiding deur lesings wil ontvang.

‘n Selfstudiekursus vir diegene wat verkies om op hul eie vir die notariële eksamen voor te berei, sonder om enige lesings by te woon.

Kenmerke van die Bywoningskursus

Lesings word aangebied te Pretoria, Johannesburg, Kaapstad en Durban.

'n Spesiale korting op die registrasiefooi is beskikbaar vir persone wat vroeg registreer.

Afrikaanse leerders mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

Indien jy vantevore self vir die Selfstudie Notariële Kursus ingeskryf het en in besit is van jou eie stel notas en die lesings wil bywoon, of die kursus vantevore bygewoon het en dit weer wil doen, kan jy ons kantoor kontak vir ‘n kwotasie om vir die bywoningskursus te registreer.

Kenmerke van die Selfstudiekursus

Skryf enige tyd in. Daar is geen afsnydatum vir registrasie nie. Die enigste teikendatum is die eksamendatum.

Beproefde kursusse

Hierdie kursusse word reeds vir meer as tien jaar landswyd en in Namibië met groot sukses deur regspraktisyns gebruik. Dit is beproefde kursusse soos blyk uit die kommentaar wat ontvang is.

Kenmerke van die kursusmateriaal

  • Die notas is geskryf met die oog op voorbereiding vir die notariële eksamen.
  • Dit is ontwerp vir persone wat geen kennis of blootstelling aan notariële werk het nie.
  • Dit is die mees omvattende stel notas om vir die eksamen voor te berei.
  • Dit bestaan uit een deel verduidelikende notas en een deel praktiese voorbeelde.
  • Die notas is in Engels of Afrikaans beskikbaar.
  • Die notas word in ‘n losbladformaat bemark, met ‘n byvoegseldiens teen addisionele koste, sodat die notas met die jongste wysigings op datum gehou kan word.
  • Relevante vrae en modelantwoorde is in die notas ingewerk.
  • Dieselfde stel studienotas word vir beide die selfstudie- en die bywoningskursus gebruik.

Datums vir Bywoning

Sien die datums in registreer bywoning

Sluitingsdatum vir registrasie

Let wel: Registrasie sluit een week voor die aanvang van ‘n kursus. ‘n Addisionele fooi van R290 is betaalbaar vir laat registrasies by Kaapstad en Durban.

Dosent

Die lesings word aangebied deur Erinda Frantzen, ‘n prokureur, transportbesorger en notaris in die kantoor van Gawie le Roux.


 Bywoning

R4,600 of
R4,200 vir vroeë registrasie

Registreer vir Bywoning

 Selfstudie

R3,700

Registreer vir Selfstudie

Kursusinhoud

Die voorgeskrewe sillabus vir die notariële eksamen word gedek en word in die volgende afdelings en hoofstukke behandel

Deel 1 - Verduidelikende Notas

Hoofstuk 1 - Inleiding
Hoofstuk 2 - Die notariële akte
Hoofstuk 3 - Volmagte aan prokureur
Hoofstuk 4 - Huweliksvoorwaardekontrakte
Hoofstuk 5 - Notariële verbande
Hoofstuk 6 - Serwitute
Hoofstuk 7 - Notariële aktes met betrekking tot                    deeltitelskemas
Hoofstuk 8 - Notariële huurooreenkomste
Hoofstuk 9 - Testamente
Hoofstuk 10 - Trusts
Hoofstuk 11 - Skenkings
Hoofstuk 12 - Wissels en promesses
Hoofstuk 13 - Skeepsverbande en seeproteste

Deel 2 - Voorbeelde

Die 2011 brosjure is nog nie beskikbaar nie. Inligting op ons webblad is volledig en op datum.