Ons bied kursusse, seminare en werkswinkels aan

Aktepraktyk

Hierdie is ‘n kursus vir prokureurs en kandidaat-prokureurs om vir die eksamen in transportbesorging voor te berei deur middel van bywoning of selfstudie.

Meer inligting
Registreer vir Bywoningskursus
Registreer vir Selfstudiekursus
Notariële praktyk

Hierdie is ‘n kursus vir prokureurs en kandidaat-prokureurs om vir die eksamen in notariële praktyk voor te berei deur middel van bywoning of selfstudie.

Meer inligting
Registreer vir Bywoningskursus
Registreer vir Selfstudiekursus
Aktetiksters

Hierdie is ‘n kursus vir aktetiksters en voornemende aktetiksters om hulle kennis en vaardighede te verbeter en as aktetiksters op te lei deur middel van bywoning of selfstudie.

Meer inligting
Registreer vir Bywoningskursus
Registreer vir Selfstudie of E-leer
Koopooreenkomste

Hierdie reeks seminare is daarop gemik om diegene wat gereeld koopooreenkomste opstel, interpreteer en uitvoer met die nodige teoretiese en praktiese kennis toe te rus om beter koopooreenkomste te kan opstel.

Meer inligting
Registreer
Eksamenwerkswinkel

Hierdie is ‘n eksamenwerkswinkel vir kandidate wat reeds vir die eksamen in transportbesorging voorberei het en kort voor die eksamen finale afronding en hersiening verlang deur middel van bywoning.

Meer inligting
Registreer
Seminare

Hierdie is seminare vir transportbesorgers, prokureurs, kandidaat-prokureurs, regsadviseurs en ondersteunende personeel wat met aktes werk. Die seminare handel oor belangrike nuwe wetgewing en gevorderde onderwerpe wat 'n effek op aktepraktyk het.

Meer inligting
Registreer
Praktykshandleidings

Die gebruikersvriendelike en omvattende seminaarnotas wat tydens ons seminare uitgedeel en behandel word, kan na afloop van die seminare as praktykshandleidings aangekoop word. Dit is veral geskik vir persone wat nie die seminare kan bywoon nie.

Meer inligting
Bestel
Praktiese aktevervaardiging vir prokureurs

Hierdie is ‘n kursus vir enkelpraktisyns en jong toegelate transportbesorgers wat graag eerstehandse kennis wil bekom oor die praktiese sy van transportbesorging. Dit is vir prokureurs wat self die werk van ‘n aktetikster doen of wat tiksters in ‘n aktepraktyk met die nodige praktiese kennis moet kan bestuur.

Meer inligting
Registreer